Letnji intenzivni program 2016

letnjikurs20162.jpg

LETNJE INTENZIVNE PROGRAME JE U TOKU !!!

 

 

Nudimo dve vrste programa:

Program sa manjim fondom časova:
20 časova
Svaki radni dan u trajanju od sat vremena
Kurs pokriva sve nivoe
Kurs traje mesec dana :
Cena grupne nastave : 10,000 din.
Cena individualne nastave : 16,000 din.

Program sa većim fondom časova.

40 časova
2 sata dnevno plus dogovor vikendom
Kurs pokriva sve nivoe
Traje mesec dana
Cena grupne nastave : 20,000 din.
Cena individualne nastave : 28,000 din.
Program uključuje:
Konverzaciju ( snalaženje u bitnim životnim situacijama )
Rad na gramatici
Debate

Multimedijalni - kulturološki deo ( upoznavanje polaznika kursa sa zanimljivim gradovima određenog govornog područja, davanje bitnih informacija u vezi sa tim govornim područjem po pitanju znamenitosti i osnovnog snalaženja , obrađivanje interesantnih pesama , prevođenje i analiziranje filmova , pogodnih za što brže i efikasnije usvajanje jezika , kulinarske zanimljivosti)

CILJ KURSA:
Brzo i efikasno usvajanje jezika
Napredovanje u istom ( za polaznike viših nivoa )
Sticanje sigurnosti prilikom komunikacije


Kulturološki pristup