Nemački jezik

Nemački (Deutsch ) je zvanični jezik u Austriji, Nemačkoj i Lihtenštajnu . To je jedan od zvaničnih jezika Švajcarske, Belgije i Luksemburga . Nemački je maternji jezik 110 miliona ljudi i govorni jezik 130 miliona ljudi, 32 % građana EU govori nemački kao maternji ili drugi jezik .

Nemačka je jedna od osnivača Evropske zajednice i treće ekonomske moći u svetu, posle SAD i Japana .

 

Zašto učiti nemački?

• Da poboljšate svoje poslovne kontakte;

• Da studirate na prestižnim nemačkim univerzitetima;

• Da se specijalizujete u Nemačkoj;

• Da biste pronašli dobro plaćen posao u Srbiji ili u inostranstvu.

Bez obzira da li je učenje nemačkog jezika vezano za poslovne ili akademske ciljeve, ili iz zadovoljstva , mi ćemo vam obezbediti da vaše učenje bude uspešno i sa prijatnim iskustvom.Vaš nivo i potrebe biće precizno definisani od strane nastavnika visoko kvalifikovanih i iskusnih u nastavi nemačkog jezika.Naši kursevi nemačkog posebno su organizovani za ljude koji žele da uče jezik ili da poboljšaju svoje jezičke sposobnosti za lične ili profesionalne potrebe. Carpe diem centar nudi kurseve na pet nivoa , od početnog do naprednog.

U Carpe diem centru uspešno se pripremaju studenti za polaganje ispita za međunarodne sertifikate za upis na strane univerzitete, učenici koji žele da poboljšaju ocene u školi, firme koje sarađuju sa Austrijskim i Nemačkim firmama, takođe i akademci koji traže bolju buduđnost u inostranstvu.Naši visokokvalifikovani i iskusni nastavnici, savremene nastavne metode, prateće instrukcije i saveti obezbeđuju uspeh i napredak.


Nudimo:
-Opšti grupni kurs nemačkog jezika
-Individualni ili poluindividualni kurs nemačkog jezika
-Online kurs nemačkog jezika
-Specijalizovani kurs nemačkog jezika
-Konverzacijski kurs nemačkog jezika
-Ubrzani kurs nemačkog jezika
-Dečji kurs nemačkog jezika