Grčki jezik

Grčki jezik spada u grupu indoevropskih jezika. Govori se u Grčkoj i na Kipru i jedan je od 23 jezika Evropske Unije. Grčki jezik govori 25.000.000 ljudi u celom svetu. Pored Grka u Grčkoj tu su i Grci koji žive u dijaspori, ali i oni koji uče grčki jezik kao strani. Ima 24 slova: 17 suglasnika, 7 samoglasnika, kao i brojne diftonge. U srpskom jeziku ima mnogo reči koje imaju grčko poreklo. Neke od njih su, stomatolog, avlija, demokratija itd. Učenje grčkog jezika može biti lako i zanimljivo. Sve ćete videti ukoliko se upisete u Carpe Diem Centar. Naučićete kako da se snalazite u Grčkoj. Predavanje grčkog jezika u Carpe Diem Centru se bazira u glavnom na konverzaciji. Carpe Diem Centar Vam nudi kurseve grčkog jezika u malim grupama do 4 osobe i uz pomoć maternjeg govornika upoznajete kulturu, običaje i mentalitet Grčkog naroda.

 

Nudimo:
-Opšti grupni kurs grčkog jezika
-Individualni ili poluindividualni kurs grčkog jezika
-Online kurs grčkog jezika
-Specijalizovani kurs grčkog jezika
-Konverzacijski kurs grčkog jezika
-Ubrzani kurs grčkog jezika
-Dečiji kurs grčkog jezika

Opa!!!