skola stranih jezika novi sad engleski jezik

Engleski jezik

Dugi niz godina sarađujemo sa British Council organizacijom , te smo i članovi njihovog Addvantage programa , a takođe smo postali i saradnik sa Hellenic American University , pa se kod nas može polagati ispit  TOEFL JUNIOR.

Kursevi za odrasle
Naši kursevi engleskog jezika za poslovne ljude i studente su formirani tako da zadovolje potrebe savremenog čoveka za engleskim jezikom na poslu ili u svakodnevnom životu . Obuka je praktično orijentisana i interaktivna , tako da se poboljšavaju osnovna znanja komunikacije na engleskom jeziku. Kursevi u “Carpe diem centru“ se fokusiraju na efektivnoj interakcije između učenika u grupi putem različitih komunikacijskih zadataka , kao što su igranje uloga , diskusije i simulacije koje se odnose na poslovni život čoveka .

Kursevi za početnike
Kursevi za početnike predstavljaju prvi korak u učenju engleskog jezika .Za vreme vašeg kursa glatko i postepeno učićete ključna gramatička i leksička pravila, naučićete mnogo novih reči i različite osnovne veštine komunikacije . Način na koji studenti uče novi materijal , daje im mogućnost da vežbaju svoje znanje ne samo u učionici, već i u svakodnevnom životu.Razgovaraće o različitim temama vezane za svakodnevne životne situacije : kako da se krećete u stranom gradu , kako da predstavite sebe i svoju porodicu ,i još mnogo toga. Izgradnja osnove engleskog postaje jednostavan i pristupačan način, istovremeno vežbate ono što ste naučili na času. Sposobnost da vođenje razgovora i razumevanje engleskog jezika, razvijamo uz pomoć mnogih diskusija , rad u grupama i parovima i vežbe za slušanje.


Nudimo:
-Opšti grupni kurs engleskog jezika
-Individualni ili poluindividualni kurs engleskog jezika
-Online kurs engleskog jezika
-Specijalizovani kurs engleskog jezika
-Konverzacijski kurs engleskog jezika
-Ubrzani kurs engleskog jezika
-Dečiji kurs engleskog jezika